Asylburk [a:zylburk] subst. Tillfällig tilflyktsort för kaffeslattar i exil. Besläktad med den större asylhinken. Se även Kaffe.

Hjälte [hjäl`te] subst. person som gjort ngn mycket tapper eller avgörande insats och därför åtnjuter beundran; jfr Erik.